Frau Astrid Matejka-De Jonghe

Interkommunale Zusammenarbeit, Energiemanagement, Vernetzung der infrastrukturellen Entwicklung ÖPNV, incl. Schulen
Zimmer: R 1.03

Telefon: (08631) 699-564
Fax: (08631) 699-15564
astrid.matejka@lra-mue.de