Frau Alexandra Karahan

Interkommunale Zusammenarbeit, Energiemanagement, Vernetzung der infrastrukturellen Entwicklung ÖPNV, incl. Schulen
Zimmer: 0.105

Telefon: (08631) 699-615
Fax: (08631) 699-666
alexandra.hoferer-karahan@lra-mue.de