Frau Julia Hirschberger

Interkommunale Zusammenarbeit, Energiemanagement, Vernetzung der infrastrukturellen Entwicklung ÖPNV, incl. Schulen

Telefon: (08631) 699-418
Fax: (08631) 699-15418
julia.hirschberger@lra-mue.de